Tin Tức

16 Aug

Thông Báo Mời Thầu

[pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mời-thầu-Nhà-ăn-1.pdf" title="Mời ...

24 May

Tin Tuyển Dụng

[pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2018/05/CÔNG-TY-CỔ-PHẦN.pdf" title="CÔNG T...

04 May

Thông tin tuyển dụng

[pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2018/05/new-doc-2018-05-03-16.52.53.pdf" t...

Đầu Tư Mới.