Aug 08

“Khó khăn từ những tác động của thị trường như giá dầu, giá nông sản xuống thấp nhưng Công ty cổ phần DamSan (HOSE: ASD) vẫn tiếp tục khẳng định thương hiệu với những giá trị bền vững”. Đó là chia sẻ của ông Vũ Huy Đông, Tổng giám đốc DamSan Theo ôn...