Oct 25

Hiện nay công ty huy động tối đa nhân lực vật tư phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công đồ án đã được phê duyệt.Dự kiến quý I năm 2018 sẽ hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị đưa vào sử dụng.Dự án khu đô thị phú xuân DamSan khi hoàn thà...

Oct 14

Chặng đường 13 năm (13.10.2004 - 13.10.2017) ghi dấu những mốc son trong hành trình xây dựng, phát triển và hội nhập của các Doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế, mà cộng đồng Doanh nhân chính là những nhà lãnh đạo, hoạch định chi...