Mar 29

Báo cáo tài chính riêng năm 2017 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2018/03/BCTC-DS-2017.pdf" title="BCTC DS 2017"] Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2018/03/BCTC-H...