May 18

Sinh ra ở vùng quê lúa Thái Bình, ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP DamSan chọn con đường đi cho mình từ những cọc sợi. Rồi khi những cọc sợi “lớn lên”, ông lại có quyết định táo bạo bằng những dự án nhà ở xã hội tại thành phố Thái Bình....