Jul 04

Hiện tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan đã tiến hành Asphalt một số tuyến đường nội bộ trong khu đô thị