Jan 30

BCTC hợp nhất quý IV năm 2018 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2019/01/BCTC-hợp-nhất-quý-IV-năm-2018.pdf" title="BCTC hợp nhất quý IV năm 2018"] Giải trình LNST hợp nhất quý IV năm 2018 [pdf-embedder url="http://damsanjsc....

Jan 30

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2018 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2019/01/BCTC-riêng-quý-IV-năm-2018.pdf" title="BCTC riêng quý IV năm 2018"] Giải-trình-LNST-riêng-quý-IV-năm-2018 [pdf-embedder url="http://damsanjsc...