🆘🆘🆘Các bạn ứng viên quan tâm tới thông tin tuyển dụng tại CCN An Ninh lưu ý giúp mình. Bên mình đăng thông tin tuyển dụng rất rõ:
🍀Vị trí 1. Lao động kỹ thuật &2. Phiên dịch tiếng Trung: thời gian tuyển từ tháng 4-7/2022
🍀Vị trí 3. Lái xe nâng: thời gian tuyển từ tháng 5-7/2022
🍀Vị trí 4. Lao động phổ thông: thời gian tuyển từ tháng 6-10/2022
👉Nhà máy mới nên không tuyển ồ ạt mà tuyển theo nhu cầu của từng giai đoạn
👉Nếu bạn nào phù hợp với giai đoạn nào bên mình gọi phỏng vấn trước. Các bạn chưa nhận được lịch phỏng vấn bên mình vui lòng chờ đợi thêm. 3 nhà máy mới sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm cho các bạn.
👉Mình nhắn lại để các bạn chủ động công việc và không sốt ruột nhé
👉Rất vui được làm việc cùng các bạn trong thời gian tới!🤝🤝🤝

    Liên hệ tuyển dụng