Cụ thể, Damsan báo cáo lên UBCKNN đã phân phối 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán với giá 10.000 đồng/CP. Trong đó, hơn 9,84 triệu cổ phiếu được bán cho cổ đông trong nước (23 tổ chức và 2.889 cá nhân) và 154.931 cổ phiếu được bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Damsan báo cáo lên UBCKNN đã phân phối 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán với giá 10.000 đồng/CP. Trong đó, hơn 9,84 triệu cổ phiếu được bán cho cổ đông trong nước (23 tổ chức và 2.889 cá nhân) và 154.931 cổ phiếu được bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 100 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, Damsan thu ròng 99,88 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 01/2022.

Ngoài ra, mới đây Damsan cũng công bố lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty ước đạt 1.300 tỷ đồng chủ yếu đến từ mảng kinh doanh sợi. Biên lợi nhuận gộp dự kiến cải thiện từ 5% lên 12%. Nhờ chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp được giảm mạnh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 11 tháng của Công ty đạt khoảng 110 tỷ đồng, gấp 4 lần cả năm 2020.

Damsan cho biết do tận dụng được các lợi thế trong ngành cùng kinh nghiệm lâu năm trong ngành dệt sợi, các đơn hàng xuất khẩu của Công ty sang Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ giúp kết quả kinh doanh tốt hơn.

Trong tháng cuối năm, Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu. Ngoài ra, Damsan sẽ ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao bất động sản dân dụng, tiêu biểu là dự án KĐT Phú Xuân Damsan 10 ha và dự án Khu dân cư Phường Bồ Xuyên vào các tháng cuối năm. Bên cạnh đó, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động cho thuê Cụm Công nghiệp An Ninh sẽ đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty sắp tới.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/12, cổ phiếu ADS tăng 2,9% lên 39.100 đồng/CP.