Jan 05

Hòa chung không khí vui tươi đón chào năm mới 2017. Ngày 04/01/2017 vừa qua, Công ty cổ phần DamSan  tổ chức chương trình lễ tổng kết cuối năm tại công ty Lễ tổng kết có sự góp mặt đầy đủ của Ban lãnh đạo : Chủ tịch HDQT cùng các thành viên trong ...

Oct 31

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của CTCP Damsan (ADS), trong quý này, ADS đạt 295,1 tỷ đồng doanh thu, 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.  So với cùng kỳ năm 2015, doanh thu giảm mạnh, nhưng do tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu ...

Oct 29

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI EIFFEL                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:..../2016/EF-TB                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc          V/v: Tuyển dụng nhân sự              ...