Công ty cổ phần Dam San

Lô A4, Đường Bùi Viện Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình

         Liên Hệ                                                             Bản Đồ Công Ty                                                              Liên hệ Công Ty
      Phòng Kinh Doanh Sợi, Bông
      Tel.:
         +84.2273.643.998
         +84 2273 847569
      Fax:
         +84 2273 648 569
      Email:
  cotton@damsanjsc.vn
  yarn@damsanjsc.vn
        Phòng kinh doanh khăn bông
       Tel.:
          +84.2273.568 789
       Fax:
          +84.2273.568.699
       Email:
           damsanjsc@gmail.com
           towel@damsanjsc.vn
Phòng tổ chức hành chính
       Tel.:
          +84.2273.643.826
       Email:
           hc1@damsanjsc.vn