Công ty cổ phần Damsan

Lô A4, Đường Bùi Viện Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình

Phòng kinh doanh Sợi Bông:

Tel +84 2273.643.826
Fax +84 2273.648 569
Email cotton@damsanjsc.vn – yarn@damsanjsc.vn

Phòng kinh doanh khăn

Tel +84 2273.643.826
Fax +84.2273.568.699
Email cotton@damsanjsc.vn – yarn@damsanjsc.vn

Phòng tổ chức hành chính:

Tel
  • +84 2273.643.826
  • +84 2273.568.668  (Máy lẻ 101)
Email hc1@damsanjsc.vn – hc2@damsanjsc.vn