Thực hiện luật PCCC và kế hoạch đào tạo PCCC của công ty và đảm bảo an toàn PCCC tại nơi làm việc.

Trong hai ngày 09/10 – 10/10/2018 công ty phối hợp với công an PCCC tỉnh Thái Bình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần Damsan tại nhà máy DamSan 1 và nhà máy Damsan 2

Những nội dung cơ bản trong đợt tập huấn:
– Giới thiệu những quy định của pháp luật đối với công tác PCCC.
– Những nguyên nhân xảy ra cháy nổ tại cơ sở và các biện pháp phòng ngừa (Phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, xăng dầu, ga,..).
– Một số kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu PCCC
– Kỹ năng sử dụng các loại phương tiện chữa cháy hiện có.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Nhà Máy Damsan 1 

Nhà máy Damsan 2 

  

Qua đợt tập huấn này, cán bộ công nhấn viên nâng cao ý thức và nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC đồng thời sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy hiện có, sẵn sàng tổ chức chữa cháy kịp thời khi có sự cố xảy ra. Kết thúc khóa tập huấn, 100% cán bộ công nhân viên đạt yêu cầu