Ngày 23/06/2018 đồng chí Phạm Thế Duyệt – nguyên Ủy viên Thường vụ -Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về làm việc tại Thái Bình và đến thăm, tập thể cán bộ công ty cổ phần Damsan và nhà máy sợi EIFFEL

Đ/C Phạm Thế Duyệt trao đổi và hỏi thăm tình hình công ty với Ông Vũ Huy Đông Tổng giám đốc công ty

Ông Vũ Huy Đông báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty với đồng chí Phạm Thế Duyệt

Sau khi trao đổi một số công việc Đ/C Phạm Thế Duyệt đã đi thăm nhà máy sợi EIFFEL

Đ/C Phạm Thế Duyệt vui mừng khi thấy  đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh. Đồng chí phấn khởi khi thấy môi trường làm việc cũng như các chế độ, chính sách của công nhân được bảo đảm. Đồng chí mong rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân công ty luôn đoàn kết, phát huy trí tuệ, mở rộng quy mô đầu tư, từng bước hiện đại hoá dây chuyền sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thêm nhiều hơn nữa công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Một số hình ảnh của Đồng chí Phạm Thế Duyệt tại công ty

Ông Vũ Huy Đông Tổng giám đốc công ty tặng quà lưu niệm Đ/C Phạm Thế Duyệt

Đồng chí Phạm Thế Duyệt Chụp ảnh và trồng cây lưu niệm tại công ty :

 Ngày 23/06/2018 đồng chí Phạm Thế Duyệt – nguyên Ủy viên Thường vụ -Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về làm việc tại Thái Bình và đến thăm, tập thể cán bộ công ty cổ phần Damsan và nhà máy sợi  EIFFEL

Đ/C Phạm Thế Duyệt trao đổi và hỏi thăm tình hình công ty với Ông Vũ Huy Đông Tổng giám đốc công ty

Ông Vũ Huy Đông báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty với đồng chí Phạm Thế Duyệt

Sau khi trao đổi một số công việc Đ/C Phạm Thế Duyệt đã đi thăm nhà máy sợi EIFFEL

Đ/C Phạm Thế Duyệt vui mừng khi thấy  đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh. Đồng chí phấn khởi khi thấy môi trường làm việc cũng như các chế độ, chính sách của công nhân được bảo đảm. Đồng chí mong rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân công ty luôn đoàn kết, phát huy trí tuệ, mở rộng quy mô đầu tư, từng bước hiện đại hoá dây chuyền sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thêm nhiều hơn nữa công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Một số hình ảnh của Đồng chí Phạm Thế Duyệt tại công ty

Ông Vũ Huy Đông Tổng giám đốc công ty tặng quà lưu niệm Đ/C Phạm Thế Duyệt

Đồng chí Phạm Thế Duyệt Chụp ảnh và trồng cây lưu niệm tại công ty :