Để tháo gỡ khó khăn cho các chủ chăn nuôi có lợn khoẻ mạnh kỳ xuất bán.Công ty cổ phần DamSan đăng ký 3 tấn lợn sống (đã được kiểm dịch an toàn ) tại Xã Tân Bình Tp Thái Bình

Một số hình ảnh tại công ty

 l

Để tháo gỡ khó khăn cho các chủ chăn nuôi có lợn khoẻ mạnh kỳ xuất bán.Công ty cổ phần DamSan đăng ký 3 tấn lợn sống (đã được kiểm dịch an toàn ) tại Xã Tân Bình Tp Thái Bình

Một số hình qnhr tại công ty

 l