CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

                                                           THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN

 1. Nhân viên phó phòng tổ chức

Số lượng : 01 người

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp đại học
 • Có kinh nghiệm làm phó phòng, trưởng phòng tổ chức hành chính.
 • Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.
 • Ưu tiên người biết ngoại ngữ
 • Hồ sơ: sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận dân sự của Công an địa phương, hộ khẩu photo, chứng minh thư photo, bằng cấp
 • Thời gian làm việc: Hành chính
 1. Nhân viên phòng tổ chức

Số lượng : 01 người

 • Tốt nghiệp đại học
 • Có kinh nghiệm làm  phòng tổ chức hành chính.
 • Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.
 • Ưu tiên người biết ngoại ngữ ( Tiếng Anh, Tiếng Nhật…)
 • Hồ sơ: sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận dân sự của Công an địa phương, hộ khẩu photo, chứng minh thư photo, bằng cấp
 • Thời gian làm việc: Hành chính
 1. Nhân viên kinh doanh

Số lượng : 01 người

 • Tốt nghiệp đại học kinh tế , học viện tài chính…
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh .
 • Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.
 • Ưu tiên người biết ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung…)
 • Hồ sơ: sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận dân sự của Công an địa phương, hộ khẩu photo, chứng minh thư photo, bằng cấp
 • Thời gian làm việc: Hành chính
 1. Nhân viên xuất nhập khẩu
 • Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học.
 • Có kinh nghiệm làm  kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Kinh nghiệm 3-5 năm
 • Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.
 • Ưu tiên người biết ngoại ngữ ( Tiếng Anh, Tiếng Nhật…)
 • Hồ sơ: sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận dân sự của Công an địa phương, hộ khẩu photo, chứng minh thư photo, bằng cấp
 • Thời gian làm việc: Hành chính

LƯU Ý : Làm việc tại KCN Gia Lễ – Đông Hưng hoặc Cụm công nghiệp An Ninh Tiền Hải

LIÊN HỆ :

Công ty cổ phần DamSan

Địa chỉ : Lô A4 đường Bùi Viện KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình

SĐT : 0227.3643.826

                                                              CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

                                                           THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN

 1. Nhân viên phó phòng tổ chức

Số lượng : 01 người

 YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp đại học
 • Có kinh nghiệm làm phó phòng, trưởng phòng tổ chức hành chính.
 • Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.
 • Ưu tiên người biết ngoại ngữ
 • Hồ sơ: sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận dân sự của Công an địa phương, hộ khẩu photo, chứng minh thư photo, bằng cấp
 • Thời gian làm việc: Hành chính
 1. Nhân viên phòng tổ chức

Số lượng : 01 người

 • Tốt nghiệp đại học
 • Có kinh nghiệm làm  phòng tổ chức hành chính.
 • Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.
 • Ưu tiên người biết ngoại ngữ ( Tiếng Anh, Tiếng Nhật…)
 • Hồ sơ: sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận dân sự của Công an địa phương, hộ khẩu photo, chứng minh thư photo, bằng cấp
 • Thời gian làm việc: Hành chính
 1. Nhân viên kinh doanh

Số lượng : 01 người

 • Tốt nghiệp đại học kinh tế , học viện tài chính…
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh .
 • Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.
 • Ưu tiên người biết ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung…)
 • Hồ sơ: sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận dân sự của Công an địa phương, hộ khẩu photo, chứng minh thư photo, bằng cấp
 • Thời gian làm việc: Hành chính
 1. Nhân viên xuất nhập khẩu
 • Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học.
 • Có kinh nghiệm làm  kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Kinh nghiệm 3-5 năm
 • Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.
 • Ưu tiên người biết ngoại ngữ ( Tiếng Anh, Tiếng Nhật…)
 • Hồ sơ: sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận dân sự của Công an địa phương, hộ khẩu photo, chứng minh thư photo, bằng cấp
 • Thời gian làm việc: Hành chính

LƯU Ý : Làm việc tại KCN Gia Lễ – Đông Hưng hoặc Cụm công nghiệp An Ninh Tiền Hải

LIÊN HỆ :

Công ty cổ phần DamSan

Địa chỉ : Lô A4 đường Bùi Viện KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình

SĐT : 0227.3643.826