Ngày 20/5 vừa qua Đồng Chí Chủ tịch Tỉnh Thái bình Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đoàn đại biểu tới thăm quan nhà máy DamSan 2

Tiếp đón đoàn gồm ban lãnh đạo công ty và nhà máy Damsan 2

Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty DamSan

Ông Vương Quốc Dương – Giám Đốc Nhà Máy DamSan 2

 

Ông Vương Quốc Dương GĐ Nhà máy Damsan 2 tiếp đón Chủ tịch tỉnh Ông Nguyễn Hồng Diên

Giám Đốc Nhà máy Ông : Vương Quốc Dương, giới thiệu quy trình sản xuất của nhà máy cho Đ/C chủ tịch Tỉnh Nguyễn Hồng Diên và đoàn đại biểu tỉnh Bạc Liêu

Một số hình ảnh đoàn đại biểu thăm quan nhà máy :

Ngày 20/5 vừa qua Đồng Chí Chủ tịch Tỉnh Thái bình Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đoàn đại biểu tới thăm quan nhà máy DamSan 2

Tiếp đón đoàn gồm ban lãnh đạo công ty và nhà máy Damsan 2

Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty DamSan

Ông Vương Quốc Dương – Giám Đốc Nhà Máy DamSan 2

Ông Vương Quốc Dương GĐ Nhà máy Damsan 2 tiếp đón Chủ tịch tỉnh Ông Nguyễn Hồng Diên

Giám Đốc Nhà máy Ông : Vương Quốc Dương, giới thiệu quy trình sản xuất của nhà máy cho Đ/C chủ tịch Tỉnh Nguyễn Hồng Diên và đoàn đại biểu tỉnh Bạc Liêu

Một số hình ảnh đoàn đại biểu thăm quan nhà máy :