Hiện nay công ty huy động tối đa nhân lực vật tư phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công đồ án đã được phê duyệt.Dự kiến quý I năm 2018 sẽ hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị đưa vào sử dụng.Dự án khu đô thị phú xuân DamSan khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 1000 hộ dân và góp phần xây dưng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại 2

 

Hiện nay công ty huy động tối đa nhân lực vật tư phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công đồ án đã được phê duyệt.Dự kiến quý I năm 2018 sẽ hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị đưa vào sử dụng.Dự án khu đô thị phú xuân DamSan khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 1000 hộ dân và góp phần xây dưng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại 1