Chặng đường 13 năm (13.10.2004 – 13.10.2017) ghi dấu những mốc son trong hành trình xây dựng, phát triển và hội nhập của các Doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế, mà cộng đồng Doanh nhân chính là những nhà lãnh đạo, hoạch định chiến lược cho sự phát triển của Doanh nghiệp mình.

Hòa chung không khí và niềm vui nhân Ngày Doanh Nhân Việt Nam, Công ty cổ phần Damsan gửi lời cảm ơn chân thành tới các đơn vị, công ty đã hỗ trợ và hợp tác với công ty 

Ông Nguyễn Hồng Diên Chủ tịch Tỉnh Thái Bình đến chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam – Ông Vũ Huy Đông TGĐ Công ty Cổ Phần DamSan 

Cùng 1 số đơn vị và các công ty đến chúc mừng

    

 

 Chặng đường 13 năm (13.10.2004 – 13.10.2017) ghi dấu những mốc son trong hành trình xây dựng, phát triển và hội nhập của các Doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế, mà cộng đồng Doanh nhân chính là những nhà lãnh đạo, hoạch định chiến lược cho sự phát triển của Doanh nghiệp mình.

Hòa chung không khí và niềm vui nhân Ngày Doanh Nhân Việt Nam, Công ty cổ phần Damsan gửi lời cảm ơn chân thành tới các đơn vị, công ty đã hỗ trợ và hợp tác với công ty 

Ông Nguyễn Hồng Diên Chủ tịch Tỉnh Thái Bình đến chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam – Ông Vũ Huy Đông TGĐ Công ty Cổ Phần DamSan 

Cùng 1 số đơn vị và các công ty đến chúc mừng