Ngày 21/12/2017 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến thăm và làm việc tại công ty đi cùng  đồng chí lãnh đạo của tỉnh Thái Bình

(Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình – Chủ tịch tỉnh Ông Nguyễn Hồng Diên – Ông Vũ Huy Đông CTHĐQT Công ty cổ phần DAMSAN đi thăm nhà máy  )

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ vui mừng khi thấy  đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh. Đồng chí phấn khởi khi thấy môi trường làm việc cũng như các chế độ, chính sách của công nhân được bảo đảm. Đồng chí mong rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân công ty luôn đoàn kết, phát huy trí tuệ, mở rộng quy mô đầu tư, từng bước hiện đại hoá dây chuyền sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thêm nhiều hơn nữa công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Một Số hình ảnh của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại công ty

    

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Thái Bình – Ông Vũ Huy Đông CTHĐQT công ty CP DAMSAN trồng cây lưu niệm tại công ty

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình – Ông Vương Quốc Dương GĐ nhà máy DAMSAN 2