Feb 07

Hòa chung không khí vui tươi đón chào năm mới 2018. Ngày 27/01/2018 vừa qua, Công ty cổ phần DamSan  tổ chức chương trình lễ tổng kết cuối năm tại công ty Lễ tổng kết có sự góp mặt đầy đủ của Ban lãnh đạo : Chủ tịch HDQT cùng các thành viên trong ...

Jan 30

Báo cáo thông tin quản trị 6 tháng cuối năm 2017 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2018/01/cung-cap-thong-tin-quan-tri-2017-1.pdf" title="cung cap thong tin quan tri 2017 (1)"] Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 [pdf-embed...

Jan 29

Báo cáo hợp nhất quý IV năm 2017 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2018/01/Hợp-nhất-quý-IV-năm-2017.pdf" title="Hợp nhất quý IV năm 2017"] Báo cáo riêng quý IV năm 2017 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uplo...