Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến thăm công ty

Ngày 21/12/2017 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến thăm và làm việc tại công ty đi cùng  đồng chí lãnh đạo của tỉnh Thái Bình (Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình – Chủ tịch tỉnh Ông Nguyễn Hồng Diên – Ông Vũ Huy Đông CTHĐQT Công ty…