Toà Nhà DamSan Quang Trung

Hiện nay Công ty đã xây dựng hoàn thiện  toà nhà xã hội cho người  thu nhập thấp tại Phường Quang Trung – Thành phố Thái Bình với quy mô 15 tầng 286 căn hộ trị giá 150 tỷ đồng.Và đã bàn giao cho các hộ dân sử dụng

DSCN3267
DSCN3263

Toà Nhà DamSan Towel đã xây dựng hoàn thiện và đi vào sử dụng

HotLine : 02276.251.568 – 0982807886