Toà Nhà DamSan Quang Trung

Hiện nay Công ty đã xây dựng hoàn thiện  toà nhà xã hội cho người  thu nhập thấp tại Phường Quang Trung – Thành phố Thái Bình với quy mô 15 tầng 286 căn hộ trị giá 150 tỷ đồng.Và đã bàn giao cho các hộ dân sử dụng

12
2

Toà Nhà DamSan Towel đã xây dựng hoàn thiện và đi vào sử dụng

HotLine : 02276.251.568 – 0982807886