20211008 - ADS - ƯỚC LNTT 9T2021 GẤP 20 LẦN SO VỚI CÙNG KỲ