Thương hiệu “DAMSAN” ngoài sự nổi tiếng trong tỉnh Thái Bình và cả nước về sản xuất sợi, dệt thì trong lĩnh vực xây dựng cũng đã khẳng định từ năm 2011.Với chức năng thi công xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, Công ty DAMSAN đã thực hiện thi công xây dựng nhiều công trình lớn nhỏ đòi hỏi kỹ thuật cao về cầu, đường giao thông, các nhà máy sản xuất (Nhà máy Đam San, Nhà máy sợi Effel, Nhà máy Damsan II – Đông Hưng .Các công trình Chung cư: Chung cư Đam San Trần Hưng Đạo, Đam San II – Quang Trung….
Thế mạnh của DAMSAN còn được thể hiện rõ hơn ở công trình xây dựng hạ tầng giao thông Cầu Nghìn bắc từ Thái Bình qua Hải Phòng